شرکت ایمن بتـن غــرب
www.imenbeton.urmia.ir
044-32358988 : تلفن
044-32366866 044-32366867 : فاکس 044-32370300 : فروش

معرفی شرکت

اطلاعات تکمیلی کارخانه

نوع مالکیت: دولتی

نوع شخص: حقوقی

نوع فعالیت: تولید کننده

محدوده فعالیت: ایران

 

اطلاعات فنی

تولید انواع قطعات بتنی و دال بتنی و مبلمان شهری

کارخانه ایمن بتن شهرداری ارومیه تنوع محصولات و خدمات